0,00
0
0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelmand

Algemene Voorwaarden

Rebloomed
Willem van Outhoornlaan 1
2024 AK Haarlem
Nederland

ilona@rebloomed.nl
www.rebloomed.nl

1. DEFINITIES

1.1 Klant: betekent elke persoon die diensten en producten koopt van Rebloomed.

1.2 Rebloomed: Rebloomed gevestigd te Haarlem,
Rebloomed.nl is geregistreerd onder: K.v.K. 86288849 (“ik”, “ons” of “onze”).
met btw-nummer: NL004224225B34

1.3 Website: (“de site”) www.rebloomed.nl.

Rebloomed biedt deze site als een service aan haar klanten. Het geheel van webpagina’s, software, diensten en dergelijke gekoppeld aan de domeinnaam Rebloomed en de subdomeinen en dit alles via de website van Rebloomed toegankelijke diensten.

1.4 Product(en): de goederen die Rebloomed verkoopt en levert.

1.5 Algemene Verkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden (“AV”).

1.6 Intellectuele eigendomsrechten: alle octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle andere vormen van intellectueel eigendom waar ook ter wereld afdwingbaar.

2. TOEPASBAARHEID

De onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij Rebloomed. Rebloomed behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen. De versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing is op elke transactie is de AV die op de datum van de bestelling is gepubliceerd. Bijgevolg impliceert het plaatsen van een bestelling door een klant de volledige naleving, zonder voorbehoud, van deze algemene voorwaarden.

3. UW ACCOUNT & PRIVACY

3.1 Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met het ontvangen van e-mailcommunicatie van Rebloomed. Deze e-mails omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een e-mail met orderbevestiging, updates van de orderstatus, nieuwsbrieven en promotionele e-mails. De klant kan zich op elk moment “uitschrijven” van de mailinglijst.

3.2 Door het aanmaken van een Persoonlijk Account staat de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Klant zal zijn persoonsgegevens bijwerken. Als er een fout optreedt met betrekking tot het adres van de ontvanger, kan Rebloomed niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

3.3 Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Voor meer informatie over bescherming, verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens, evenals de rechten en mogelijkheden van de klant om zijn privacy te beschermen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

3.4 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant meerderjarig zijn en over zijn volledige rechtsbevoegdheid beschikken om contracten aan te gaan en moet hij in het bezit zijn van een geldige betaalkaart die is uitgegeven door een bank die acceptabel is voor de betalingsprovider van Rebloomed.

4. PRODUCTEN

4.1 Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de producten die u online bekijkt zo goed mogelijk overeenkomen met de uiteindelijk op bestelling gemaakte producten. Vanwege het gebruikte printproces kunnen er kleine kleurvariaties optreden.

4.2 Rebloomed besteedt de grootst mogelijke zorg aan de presentatie en beschrijving van de producten om de klant zo goed mogelijk te informeren. Er kunnen echter enkele niet-substantiële fouten op de website voorkomen, wat de klant erkent en waarmee hij instemt. Deze fouten zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5. BESTELLING BEVESTIGING

Bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van Rebloomed. Een e-mailbevestiging met een samenvatting van de bestelling (producten, prijzen, productbeschikbaarheid, hoeveelheid enz.) zal door Rebloomed naar de klant worden gestuurd. Voor dit doel aanvaardt de klant formeel het gebruik van e-mail voor het ontvangen van een bevestiging van de inhoud van zijn bestelling van Rebloomed.

6. BESCHIKBAARHEID

6.1 Rebloomed kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering van een bestelling wegens uitputting van de voorraad.

6.2 We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken.

6.3 We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.

6.4 Rebloomed kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de klant of een derde partij in geval van verwijdering van een product van de website, en in geval van vervanging of wijziging van enige inhoud gepubliceerd op de website.

7. BESTELLING WEIGEREN

7.1 Rebloomed behoudt zich het recht voor om een verzoek of bestelling te weigeren en naar eigen goeddunken een klantaccount te sluiten.

7.2 Ondanks de inspanningen van Rebloomed om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, kan Rebloomed genoodzaakt zijn een bestelling te annuleren, zelfs nadat een bevestiging per e-mail is verzonden. In dat geval wordt de bestelling terugbetaald.

7.3 Rebloomed behoudt zich het recht voor om het aantal bestelde artikelen te beperken. Indien dit het geval is, wordt dit bij de bevestiging van de bestelling per e-mail aan de klant gecommuniceerd.

8. PRIJZEN

8.1 De prijzen worden op de website vermeld in euro’s. Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief douanerechten en andere belastingen. Bepaalde landen buiten de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan extra kosten (heffingen, belastingen) bij ontvangst, afhankelijk van de wetgeving van hun land. Dergelijke extra kosten worden rechtstreeks door de klant aan de vervoerder betaald.

8.2 In het geval dat een artikel een onjuiste prijs vermeldt, hetzij als gevolg van typografische of andere fouten, heeft Rebloomed het recht om een dergelijke bestelling voor de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling wordt of is verwerkt. Als de betaling al is gedaan, zal Rebloomed de rekening van de klant crediteren voor het bedrag van de onjuiste prijs.

8.3 De totale verschuldigde koopprijs wordt aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en bij de bevestiging van de koop/overeenkomst.

8.4 Indien u in het bezit bent van een geldige kortingscode, kunt u de code invullen in het daarvoor bestemde vakje op het bestelformulier. De korting is van toepassing op het/de product(en) en niet op de bezorgkosten.

8.5 Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Rebloomed.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling kan worden gedaan met behulp van de op de website aangegeven methoden via het beveiligde platform van onze partner MOLLIE. Voor meer informatie over bescherming, verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens met betrekking tot de betaling, evenals de rechten en mogelijkheden van de klant om zijn privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mollies.

10. LEVERINGEN

10.1 De leveringsprijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn die vermeld op de website op het moment van de bestelling in de sectie “Verzenden & bezorgen”.

10.2 De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven leveringsadres, met dien verstande dat dit het adres moet zijn van de woonplaats van de klant, een natuurlijke persoon naar keuze of een rechtspersoon (levering aan hun bedrijf).

10.3 De klant moet ervoor zorgen dat hij juiste en volledige informatie over het afleveradres heeft verstrekt. In geval van onmogelijkheid om de producten op het door de klant opgegeven adres te leveren, zullen de producten worden geretourneerd aan Rebloomed, die contact met de klant zal opnemen om een nieuwe levering te regelen op kosten van de klant. Rebloomed is niet aansprakelijk indien de bestelde producten niet kunnen worden geleverd.

10.4 Bestellingen worden verzonden binnen maximaal 10 werkdagen voor een levering en maximaal 20 werkdagen voor een internationale levering, vanaf de datum na de bevestiging van de bestelling. Niettemin kan de periode worden verlengd met maximaal 10 werkdagen. Rebloomed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering veroorzaakt door overmacht.

11. RETOUR & TERUGBETALING

11.1 Behangproducten worden op bestelling geproduceerd. In verband met de kleurbatchnummers (drukseries) kunnen rollen behang daarom niet teruggenomen worden of geruild mits het behang gebreken of schade vertoont. De klant heeft alleen bij een beschadiging het recht het geleverde product te retourneren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. Voor zover mogelijk in de originele en onbeschadigde verpakking.

11.2 Retourneren van het product/de producten is voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De verzendkosten van het retourneren van artikelen zijn volledig voor rekening van de klant. Eventuele schade die ontstaat tijdens de retourzending is voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

12. SCHADE

12.1 Als Rebloomed-producten beschadigd raken tijdens het transport of als er een zichtbaar defect van een product is, neem dan binnen 24 uur na ontvangst van het pakket contact met ons op.

12.2 Alle meldingen dienen het betreffende defect inclusief afbeeldingen te vermelden, anders wordt de aanvraag niet geaccepteerd en is retourneren niet mogelijk.

12.3 Het product moet worden geretourneerd, in de originele verpakking, naar:

Rebloomed
Willem van Outhoornlaan 1
2024 AK Haarlem
Nederland

12.4 Zichtbaar gebrek bevestigd door Rebloomed geeft, afhankelijk van de inhoud van de vraag en de aard van het gebrek, aanleiding tot terugbetaling of een voucher.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Rebloomed is niet aansprakelijk voor gebreken, vertragingen of andere schade veroorzaakt door omstandigheden die Rebloomed niet had mogen verwachten, waaronder oorlogshandelingen, terrorisme, moedwillige schade, brand, blokkades, mobilisatie, in- en uitvoerbeperkingen, politieke onrust, staking, lock-out, arbeidstekort of tekort aan goederen, ongewone natuurlijke gebeurtenissen, etc.

13.2 Rebloomed doet geen beloftes met betrekking tot enige schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, die is ontworpen om te beschadigen, te vernietigen of anderszins te schaden de functionaliteit of werking van een computer, inclusief verzending die voortvloeit uit uw download van inhoud, software die u gebruikt om de inhoud te downloaden, de website of de server die deze beschikbaar maakt. In dit opzicht stemt de klant ermee in dat het zijn verantwoordelijkheid is om geschikte antivirus- en beveiligingssoftware op computerhardware en andere apparaten te installeren ter bescherming tegen dergelijke bugs, virussen of andere schadelijke programmeerroutines. Behoudens de eerste paragraaf van deze sectie, gebeurt alle inhoud die wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de website op eigen risico van de klant en is de klant als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud.

13.3 Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan Rebloomed zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw gebruik van websites of bronnen van derden.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten en ontwerpen van Rebloomed en haar producten zijn altijd eigendom van Rebloomed en blijven altijd eigendom van Rebloomed. Het gebruik door de klant hiervan is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebloomed.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de in de statuten van Rebloomed genoemde rechtbank als rechtbank van eerste aanleg. Neem voor aanvullende informatie, vragen of opmerkingen contact met ons op.

Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Rebloomed.

Scroll naar boven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je inspiratie, nieuws en aanbiedingen ontvangen in je mailbox?
Schrijf je in en ontvang 10% korting op je eerste bestelling.